Μενού Κλείσιμο

Το Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων (γνωστό ως Οριζόντιο Εργαστήριο – ΟΕ) αποτελεί μία κοινή εργαστηριακή μονάδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών, όπου έχουν συγκεντρωθεί και αξιοποιούνται επιστημονικά όργανα υψηλού κόστους.

Η ίδρυσή του εξυπηρετεί την ανάγκη απόκτησης οργάνων κοινής κτήσης των οποίων το κόστος αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης από μεμονωμένα εργαστήρια είναι απαγορευτικό, με σκοπό τη δημιουργία εργαστηριακής υποδομής επιστημονικών και ερευνητικών οργάνων υψηλής πιστότητας και ακρίβειας με δυνατότητα πρόσβασης για όλα τα μέλη της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π και παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους.

SEM / EDAX
SEM / EDAX
XRD
XRD
ICP OES
ICP OES
LC MS
LC MS
GC MS
GC MS
ICP MS
ICP MS